Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych –  aktualizacja z dnia 29 maja 2020r.

 1. Termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły:
  15 czerwca – 10 lipca 2020 r. do godz. 15 00
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  26 czerwca – 10 lipca 2020r. do godz. 15 00
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
  31 lipca – 04 sierpnia 2020 r. do godz 15 00
 4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkołyoraz dokumentów potwierdzających społnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.
  do 04 sierpnia 2020r.
 5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
  12 sierpnia lipca 2020 r.
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone wcześniej:
  13 sierpnia – 18 sierpnia 2020 r. do godz 15 00
 7. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
  19 sierpnia 2020 r. do godz 14 00
 8. W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły do wyczerpania miejsc – 31sierpnia 2020r.
Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij
Przejdź do treści