Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

 1. Termin złożenia wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły:
  13 maja – 17 czerwca 2024 r. do godz. 15. 00
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
  21 czerwca – 5 lipca 2024 r. do godz. 12. 00
 3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach:
  do 11 lipca 2024 r.
 4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
  12 lipca 2024 r.
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do I SLO im. Z. Herberta STO w Częstochowie poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone wcześniej:
  12 lipca – 18 lipca 2024 r. do godz. 15. 00
 6. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
  19 lipca 2024 r. do godz. 14. 00
 7. W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły do wyczerpania miejsc – 31sierpnia 2024 r.
Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij
Przejdź do treści