Kadra

Nasza kadra dydaktyczna to ludzie zaangażowani, kreatywni i pełni pasji nauczania, którzy spełniają się nie tylko zawodowo, ale przekazują bezcenną wiedzą swoim uczniom. Zawsze chętni do współpracy z młodzieżą, a także podejmują nowe zadania, a co najważniejsze realizują własne pomysły. Grono pedagogiczne to dyplomowani nauczyciele, którzy dbają o ciągły rozwój zawodowy. Niektórzy z nich są egzaminatorami OKE oraz zostali odznaczeni MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ czy Honorową Srebrną Odznaką LOP.

Najwyższym poziomem umiejętności edukacyjnych, jest sztuka obudzenia w dorosłym uczniu kreatywności, przy wykorzystaniu prostych pomocy dydaktycznych. 

Albert Einstein

imię i nazwiskowykształcenieprzedmiot / funkcja
mgr Małgorzata Wrońskanauczyciel dyplomowanypodstawy przedsiębiorczości/ DYREKTOR
mgr Ilona Tutajnauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ oraz Złotą Odznaką STOjęzyk polski, ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Małgorzata Winiarskasekretarz szkoły
mgr Martyna Ujmanauczyciel stażysta język polski
mgr Katarzyna Borówkanauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJmatematyka
dr Mateusz Dąsalnauczyciel mianowanykomunikacja społeczna, etyka, podstawy filozofii
mgr Anna Gorejowskanauczyciel dyplomowanyplastyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne
mgr Anna Janosiknauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJjęzyk francuski
mgr Tomasz Kozłowskinauczyciel dyplomowany, odznaczony MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJpsycholog szkolny
mgr Ewa Wenziknauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKEmatematyka
mgr Małgorzata Jankowska-Nowaknauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKEbiologia
mgr Ewa Miaranauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKEjęzyk angielski
mgr Marek Nowackinauczyciel dyplomowany EGZAMINATOR OKE, odznaczony MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJhistoria, wiedza o społeczeństwie
mgr Aleksandra Gregorczyknauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKEjęzyk angielski
język włoski
mgr Anna Nowak-Długołęckanauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJjęzyk niemiecki
mgr Katarzyna Kaczmareknauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKEjęzyk niemiecki
mgr Tomasz Pokorskinauczyciel dyplomowanywychowanie fizyczne
mgr Dorota Stelmachnauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJgeografia
mgr Danuta Zatykanauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ oraz Złotą Odznaką STOinformatyka
mgr Teresa Wróbelnauczyciel mianowany, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJfizyka, science (nauki przyrodnicze w j.angielskim)
mgr Sebastian Ambrożynauczyciel kontraktowy, trener i sędzia piłki nożnejwychowanie fizyczne
mgr Joanna Filaknauczyciel dyplomowanywychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Całusnauczyciel dyplomowanyzajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Długołęcka – Gaglanauczyciel dyplomowanyzajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Edyta Blachnickanauczyciel dyplomowany biologia, przyroda
ks.Piotr Okulski katechetareligia
mgr Katarzyna Pompkanauczyciel kontraktowy język niemiecki

Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij
Przejdź do treści