OFERTA

REGULAMIN

TERMINY

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta STO to szkoła niepubliczna, która wykorzystuje 32-letnie doświadczenie, aby w sposób nowatorski włączyć indywidualizację nauczania w program 4-letniego liceum ogólnokształcącego po zmianach systemowych 2019 roku.

Zajmujemy wysokie lokaty w RANKINGU PERSPEKTYW najlepszych szkół w Polsce (w r.szk. 2021/22 – Złota Tarcza i I miejsce wśród częstochowskich liceów) oraz w rankingach poziomu zdawalności egzaminów maturalnych i Edukacyjnej Wartości Dodanej.

OFERUJEMY:

 • naukę w niewielkich klasach,
 • możliwość stworzenia indywidualnego profilu nauczania dzięki połączeniu wybranych przez siebie przedmiotów rozszerzonych, np.:
  • humanistyczny (j.angielski, j.polski, historia lub WOS lub biologia)
  • matematyczno – przyrodniczy (j.angielski, matematyka, geografia lub fizyka lub informatyka)
  • biologiczno – chemiczny (j.angielski, biologia, chemia)
 • możliwość modyfikacji profilu nauczania w trakcie nauki do końca I semestru drugiej klasy,
 • w klasie III i IV – priorytetem przygotowanie do egzaminów; nauczanie przedmiotów niekierunkowych – przynajmniej w 30% METODĄ PROJEKTU,
 • język angielski na poziomie rozszerzonym, prowadzony w grupach zaawansowania, umożliwiający zdawanie egzaminów państwowych,
 •  jako drugi obowiązkowy: język niemiecki, francuski lub włoski – utworzenie grupy wymaga co najmniej 6 osób,
 • rozwijanie kompetencji językowych i społecznych w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży oraz w kole wolontariatu (współpraca ze środowiskiem lokalnym),
 • konsultacje przedmiotowe dla uczniów,
 • systematyczny proces edukacyjny przygotowujący do egzaminów maturalnych, monitorowany poprzez matury próbne już od klasy trzeciej,
 • edukację filmową (współpraca z Ośrodkiem Kultury Filmowej),
 • edukację teatralną (koło teatralne, współpraca z Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie, wyjazdy do teatrów w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu),
 • edukację turystyczną (obozy integracyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne, rajdy piesze i rowerowe, Koło Turystyki Szkolnej),
 • możliwość wyboru religii lub etyki,
 •  innowacyjne metody nauczania (m.in. projekty, debaty uczniowskie, turnieje językowe, lekcje odwrócone, moodle, webquest, e-blog),  wykorzystujące nowoczesne technologie (m.in. tablice interaktywne, wizualizery),
 • bezpieczeństwo i naukę w przyjaznej atmosferze, w nowoczesnych pracowniach pod okiem nauczycieli z pasją,
 •  współpracę z wyższymi uczelniami, m.in.udział w projekcie Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego oraz w zajęciach laboratoryjnych UJD i PCz
 • korzystanie ze szkolnego boiska, hali sportowej „Częstochowianki” i basenu KB.

JESTEŚMY NAJLEPSI DZIĘKI:

 • doskonałej kadrze (nauczyciele dyplomowani, tłumacze przysięgli, egzaminatorzy i eksperci OKE Jaworzno, odznaczeni Medalami KEN),
 • skuteczności pracy mierzonej wskaźnikiem EWD,
 • laureatom i finalistom olimpiad i konkursów,
 • wysokim wynikom egzaminów maturalnych, 
 • absolwentom, którzy świetnie sobie radzą jako studenci prestiżowych uczelni.

DLATEGO JESTEŚMY SZKOŁĄ DLA:

 • ambitnych, którzy chcą rozwijać swoje pasje,
 • indywidualistów wyróżniających się wśród rówieśników,
 • onieśmielonych i oczekujących motywacji,
 • kreatywnych, chcących współtworzyć szkolną telewizję i radio,
 • niezdecydowanych na wybór przyszłej drogi zawodowej, liczących na dłuższy czas do podjęcia ostatecznej decyzji,
 • ciekawych świata i dociekliwych uczestników sesji naukowych, seminariów, wycieczek itp.
 • gotowych do udziału w wymianach międzynarodowych,
 • poszukujących życzliwych i chętnych do pomocy nauczycieli,
 • społeczników pragnących realizować swe pomysły w radzie uczniów i środowisku lokalnym.
Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij
Przejdź do treści