Oferta

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta STO to szkoła niepubliczna, która wykorzystuje 30-letnie doświadczenie, aby w sposób nowatorski włączyć indywidualizację nauczania w program 4-letniego liceum ogólnokształcącego po zmianach systemowych 2019 roku.

Zajmujemy wysokie lokaty w RANKINGU PERSPEKTYW najlepszych szkół w Polsce oraz w rankingach poziomu zdawalności egzaminów maturalnych i Edukacyjnej Wartości Dodanej.

RÓŻNIMY SIĘ OD INNYCH, PONIEWAŻ:

W naszej szkole Uczeń  ma wolność wyboru profilu nauczania i staje się współodpowiedzialny za swoje wykształcenie. Dlatego uczniowie:

 • na lekcjach przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski,  matematyka,  pierwszy j. obcy, przedmioty wybrane jako rozszerzone) są oceniani według tradycyjnych zasad,
 • na zajęciach z wybranych przedmiotów wybierają poziom trudności (konieczny – podstawowy – rozszerzający – dopełniający – wykraczający, odpowiadający ocenom:  2-3-4-5-6), uzgadniając go z nauczycielem, za zgodą rodziców;
  1. wykonują adekwatne do poziomu trudności zadania na lekcji,
  2. pracują w grupach lub indywidualnie, najczęściej metodą projektu,
  3. zamiast ocen cząstkowych w ciągu semestru otrzymują informację zwrotną od nauczyciela, podkreślającą mocne strony pracy i odnotowującą, co wymaga poprawy,
  4. na koniec semestru i roku szkolnego otrzymują ocenę wyrażoną stopniem w skali: 1-6.

OFERUJEMY:

 • naukę w niewielkich klasach,
 • możliwość modyfikacji profilu nauczania przedmiotów na poziomie rozszerzonym w trakcie nauki do końca pierwszej klasy,
 • język angielski na poziomie rozszerzonym, prowadzony w grupach zaawansowania, umożliwiający zdawanie egzaminów państwowych FCE, CAE (współpraca z British Council)
 •  jako drugi obowiązkowy: język niemiecki, francuski lub włoski – utworzenie grupy wymaga co najmniej 6 osób,
 • rozwijanie kompetencji językowych i społecznych w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży (współpraca z niemiecką szkołą w Pforzheim) oraz w kole wolontariatu (współpraca ze środowiskiem lokalnym),
 • konsultacje przedmiotowe dla uczniów,
 • systematyczny proces edukacyjny przygotowujący do egzaminów maturalnych, monitorowany poprzez matury próbne już od klasy trzeciej,
 • edukację filmową (koło filmowe, realizacja filmów i reportaży w szkolnej telewizji, współpraca z Ośrodkiem Kultury Filmowej)oraz realizację projektu „Filmoteka szkolna”,
 • możliwość wyboru religii lub etyki,
 •  innowacyjne metody nauczania (m.in. projekty, debaty uczniowskie, turnieje językowe, lekcje odwrócone, moodle, webquest, e-blog),  wykorzystujące nowoczesne technologie (m.in. tablice interaktywne, wizualizery),
 • bezpieczeństwo i naukę w przyjaznej atmosferze, w nowoczesnych pracowniach pod okiem nauczycieli z pasją,
 •  współpracę z wyższymi uczelniami, m.in.udział w projekcie Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego oraz w zajęciach laboratoryjnych UJD i PCz.,
 • korzystanie ze szkolnego boiska, hali sportowej „Częstochowianki” i basenu KB oraz bufetu (możliwość zamówienia obiadu).

JESTEŚMY WŚRÓD NAJLEPSZYCH DZIĘKI:

 • doskonałej kadrze (nauczyciele dyplomowani, tłumacze przysięgli, egzaminatorzy i eksperci OKE Jaworzno, odznaczeni Medalami KEN),
 • skuteczności pracy mierzonej wskaźnikiem EWD,
 • laureatom i finalistom olimpiad i konkursów,
 • wysokim wynikom egzaminów maturalnych, 
 • absolwentom, którzy świetnie sobie radzą jako studenci prestiżowych uczelni.

DLATEGO JESTEŚMY SZKOŁĄ DLA:

 • ambitnych, którzy chcą rozwijać swoje pasje,
 • indywidualistów wyróżniających się wśród rówieśników,
 • onieśmielonych i oczekujących motywacji,
 • kreatywnych, chcących współtworzyć szkolną telewizję i radio,
 • niezdecydowanych na wybór przyszłej drogi zawodowej, liczących na dłuższy czas do podjęcia ostatecznej decyzji,
 • ciekawych świata i dociekliwych uczestników sesji naukowych, seminariów, wycieczek itp.
 • gotowych do udziału w wymianach międzynarodowych,
 • poszukujących życzliwych i chętnych do pomocy nauczycieli,
 • społeczników pragnących realizować swe pomysły w radzie uczniów i środowisku lokalnym.
Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij
Przejdź do treści