Oferta edukacyjna

TRWA REKRUTACJA

na rok szkolny 2023/24

Zapoznaj się z REGULAMINEM rekrutacji.


OFERTA EDUKACYJNA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Z. Herberta STO na rok szkolny 2023/ 2024.

Koncepcja nauczania uczniów klas I – VI (ul. Kościelna 53/63):

Jesteśmy pierwszą Budzącą Się Szkołą w Częstochowie !

U podstaw koncepcji edukacyjnej STO leży przekonanie, że nasza szkoła to miejsce wspólnej aktywności rodziców, nauczycieli i uczniów. Proces nauczania i wychowania wiąże się z podmiotowym i indywidualnym traktowaniem każdego ucznia oraz podejmowaniem inicjatyw wykraczających poza standardowo rozumianą edukację. Zatem koncepcja pracy naszej szkoły opiera się o trzy równorzędne filary:

BUDOWANIE KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI UCZNIA:

 • zdolność do: odkrywania i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić, przetwarzania dużej ilości informacji i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik, współpracy wirtualnej w sposób wydajny i zaangażowany,
 • inteligencja społeczna, czyli zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób,
 • myślenie adaptacyjne i biegłość w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność korzystania z nowych mediów,
 • interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność czytania i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach,
 • myślenie projektowe.

ZDOBYWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONYCH PRZEZ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ:

 • projekty integrujące podstawę programową,
 • stosowanie metody pozytywnej dyscypliny,
 • prowadzimy lekcje rutynami Myślenia Krytycznego, które pomaga nam w analizie informacji oraz uczy myślenia wolnego od presji,
 • brak numerycznych ocen cząstkowych, a zamiast nich ocena kształtująca, minimalizująca stres ucznia,
 • dziennik elektroniczny LIBRUS.

ODKRYWANIE I ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH ZASOBÓW  I PREDYSPOZYCJI UCZNIA:

Diagnoza umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów we wrześniu; ewaluacja i weryfikacja realizowanych zadań; godzina wychowawcza – czasem na wprowadzanie elementów pozytywnej dyscypliny w grupie (kompetencje miękkie)

Odchodzimy od nauczania frontalnego.

W klasach: I-III dzień jest jednostką organizacyjną, nie dzielimy czasu ucznia na 45 minutowe kawałki, uczeń sam reguluje swoją aktywność, jeśli potrzebuje odpocząć, robi to; rezygnujemy z obowiązkowego i niezmiennego układu: tablica i nauczyciel z przodu, uczniowie w ławkach w rzędach.

W klasach: IV-VI w miarę potrzeb i możliwości pracujemy w blokach przedmiotowych.

Łączymy tematykę zajęć między przedmiotami, pracujemy metodą projektów, korzystamy z zasobów miasta.

Nie musimy korzystać z podręczników i gotowych ćwiczeń.

Przygotowujemy wraz z uczniami karty pracy, arkusze zadań. Podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN będą dostępne dla uczniów w szkole – jednak nie tylko one będą źródłem wiedzy.

Minimalizujemy zadawanie prac domowych.

Wykorzystujemy maksymalnie czas pobytu dziecka w szkole, indywidualizujemy prace domowe (inspiracja w szkole – uczeń może kontynuować pracę w domu lub otrzymuje wskazanie nauczyciela – „zrób coś jeszcze”), większość zadań powinna być jednak wykonana w szkole).

Stosujemy elementy oceniania kształtującego.

Rezygnujemy z cząstkowej oceny „niedostateczny”, zamiast niej wprowadzamy informację: „JN”, czyli „Jeszcze Nie” („jeszcze nie opanowałeś tej umiejętności”), ponieważ informacja zwrotna nie powinna wprowadzać podziałów na uczniów świetnych, dobrych, słabych, złych, zwracamy uwagę na to, co dobre w pracy ucznia, koncentrując się na jego mocnych stronach, zachęcamy ucznia do samooceny.

Stosujemy zasady „pozytywnej dyscypliny”.

Opierają się one na stanowczości, konsekwencji i życzliwości nauczyciela, zrozumieniu podstawowych potrzeb dziecka i otwartości na nie (jednym z elementów są uczniowskie „zebrania/ narady klasowe, podczas których uczniowie starają się sami rozwiązywać problemy).

ORGANIZACJA PRACY:

Zajęcia odbywają się w budynku parafialnym księży Salezjanów w Częstochowie przy ul. Kościelnej 53/63 (Stradom);
w szkole działa Klub – otwarty dla uczniów od godz. 7.15 do 16.30 a w nim – ciekawe zajęcia pozalekcyjne: łamigłówki matematyczne, sensoryczne, kulinarne, gra na gitarze, bajkopisarstwo, sportowe, muzyczne, plastyczne.
zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.30, a ich początek stanowi „bostońskie czytanie”;
uczymy języka angielskiego od klasy I (elementy metody Helen Doron),a niemieckiego od klasy IV.

Zajęcia dla uczniów klas VII – VIII są prowadzone w budynku naszego Liceum ul: Rejtana 7

ATUTY NASZEJ SZKOŁY TO:

 1. jedne z najwyższych  wyników egzaminów, osiągnięcia w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich -EWD – SZKOŁA SUKCESU,
 2. szkoła bezpieczna,  brak anonimowości,  małe zespoły klasowe (klasy I-III – 16 osób, klasy IV – VI – 18 osób, klasy VII, VIII do 20 osób),
 3. autorski program nauczania z języka angielskiego prowadzony w grupach zaawansowania, umożliwiający zdawanie  egzaminów państwowych PET, KET, FCE (współpraca z British Council), NATIVE SPEAKER
 4. klasy VII, VIII – elementy nauczania dwujęzycznego SCIENCE THROUGH ENGLISH (przyroda w języku angielskim), ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ – programy autorskie, współpraca z British Council (3 + 1h j. angielskiego) –można zdawać  egzaminy państwowe (zniżka płatności)
 5. j.  niemiecki lub j. francuski do wyboru (jeżeli zbierze się grupa 6-7 osób)
 6. możliwość wyboru religii lub etyki,
 7. kształcenie umiejętności świadomego odbioru mediów – przedmioty humanistyczne i warsztaty tematyczne
 8. umowa dwustronna z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej w zakresie wspomagania nauczania przedmiotów przyrodniczych .
 9. współpraca ze szkołą w Pforzheim – NIEMCY w ramach wymiany międzynarodowej,
 10. elementy oceniania kształtującego – oceny opisowe, konsultacje indywidualne dla uczniów oraz  konsultacje UCZEŃ – RODZIC – NAUCZYCIEL, indywidualizacja nauczania i stosowanie metod aktywizujących,
 11. innowacyjne metody nauczania (m.in. projekty, debaty uczniowskie, turnieje językowe), wykorzystujące nowoczesne technologie (m.in. tablice interaktywne, wizualizery), przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty w trybie obowiązkowych zajęć dodatkowych,
 12. edukacja filmowa (koło filmowe, realizacja filmów i reportaży, współpraca z Ośrodkiem Kultury Filmowej)
 13. zajęcia modułowe i kółka zainteresowań.
 14. kontakt Rodzica ze szkołą poprzez dziennik elektroniczny.
Nauczyciele dyplomowani i mianowani ze stopniami specjalizacji, egzaminatorzy OKE w Jaworznie, tłumacze przysięgli,  nauczyciele odznaczeni Medalem KEN (9 na 15) uczący w liceum i szkole podstawowej. Warunki lokalowe: szkoła położona w miejscu bezpiecznym (przy ul. Rejtana 7), pracownie: językowa, przedmiotowe,  internetowa,  boisko szkolne, sala gimnastyczna, basen, gabinet lekarski, bufet, obiady – catering.

Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij
Przejdź do treści