Internet bezprzewodowy

KALENDARZ LICEALISTY

KALENDARZ SZKOLNY
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące  im. Z. Herberta STO w Częstochowie
ROK SZKOLNY 2016/ 2017
Spotkania z Rodzicami
13 IX 2016    – zebranie organizacyjne
11 X 2016     – konsultacje
15 XI 2016    – konsultacje
13 XII 2016   – zebranie na miesiąc przed klasyfikacją za I semestr oraz aukcja charytatywna
31 I 2017       – wywiadówka po I semestrze
28 II 2017     – konsultacje
21 III 2017    – zebranie
25 IV 2017    – konsultacje
16 V 2017     – zebranie na miesiąc przed klasyfikacją

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)
 14 X 2016  - Dzień Edukacji Narodowej; 31 XI 2016 – poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych; 23, 27-30 XII 2016 – przerwa świąteczna; 16-29 I 2017 – ferie zimowe, 10-12 IV 2017 – rekolekcje wielkopostne w D.A.Emaus, ; 13, 14, 18 IV 2017 -  przerwa świąteczna; 2 V 2017 – Dzień Flagi RP; 4-8 V 2017– organizacja egzaminów maturalnych, 16 VI 2017 – piątek po święcie Bożego Ciała.
Ważne terminy
12-15 IX 2016 -  próbne egzaminy maturalne dla klas III (zakres rozszerzony)
30 IX 2016 – termin składania wstępnych deklaracji maturalnych
22-25 XI 2016 - próbne egzaminy maturalne dla klas III (Operon)
13 I 2017 – ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr
1-3 II 2017 -  próbne egzaminy maturalne dla klas III (szkolne)
7 II 2017 – przyjęcie ostatecznych deklaracji maturalnych
21 IV 2017 - ostateczny termin wystawiania ocen rocznych dla klasy III
4-20 V 2017 – egzaminy maturalne
14 VI 2017 -  ostateczny termin wystawiania ocen rocznych dla pozostałych klas
19 - 21 VI 2017 - próbne egzaminy maturalne dla klas II
23 VI 2017 – zakończenie roku szkolnego 2016/ 2017

Wydarzenia planowane w I semestrze (między innymi):
wrzesień
udział w Narodowym Czytaniu „Quo vadis”, wycieczka integracyjna do Wrocławia (I i II klasa), wycieczka do Wisły (III klasa), wyjazd do Poznania na konkurs „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, wrześniowe wydarzenia historyczne w filmie (prezentacja), Europejski Dzień Języków Europejskich
październik
podsumowanie konkursu LOP, rewizyta w Pforzheim, Dzień Edukacji Narodowej, lokalne eliminacje
XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
listopad
debata oksfordzka przed Świętem Niepodległości, andrzejki
grudzień
akcja „Charytatywne Ciacho”, Turniej Mikołajkowy (piłka siatkowa), Aukcja Rzeczy Ładnych
i Nieładnych, wigilia szkolna i jasełka, konkurs Tongue Twisters

PONADTO PLANOWANE SĄ W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO:
•    wycieczki do: Łodzi („Filmowa Łódź”), Ogrodzieńca (wycieczka historyczna), Krakowa, Wrocławia (teatr),
•    przedstawienia teatralne, noce filmowe, przegląd etiud filmowych,
•    współpraca z OKF-em i Teatrem im. A.Mickiewicza w Częstochowie,
•    wystawy prac uczniów utalentowanych plastycznie (indywidualne oraz zbiorowe),
•    projekt UNICEF-u, projekt etyczny w ramach zajęć filozoficznych,
•    współpraca z Politechniką Częstochowską I Akademią im. Jana Długosza,
•    konkursy fizyczne (E(x)plory, Poszukiwanie Talentów), Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny",
•    przygotowanie publikacji składającej się z literackich i krytycznoliterackich tekstów uczniów.

FOTO-GALERIE: