Internet bezprzewodowy

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY 2017/ 2018
Spotkania z Rodzicami
12 IX 2017   – zebranie organizacyjne
10 X 2017     – konsultacje
14 XI 2017   – konsultacje
12 XII 2017  – zebranie na miesiąc przed klasyfikacją za I semestr oraz aukcja charytatywna
23 I 2018      – wywiadówka po I semestrze
27 II 2018     – konsultacje
20 III 2018    – zebranie
24 IV 2018   – konsultacje
15 V 2018     – zebranie na miesiąc przed klasyfikacją

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)
 13 X 2017  - Dzień Edukacji Narodowej; 27- 29 XII 2017 – przerwa świąteczna; 29 I – 11 II 2017 – ferie zimowe, 29, 30 III 2017 - przerwa świąteczna; 18-20 IV 2018 - organizacja egzaminów gimnazjalnych, 2 V 2017 – Dzień Flagi RP; 4, 7, 8 V 2017– organizacja egzaminów maturalnych.
Ważne terminy
29 IX 2017 – termin składania deklaracji o wyborze języka obcego na egzaminie gimnazjalnym
21-24 XI 2017 - próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas III (Operon)
12 I 2018 – ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr. KONIEC I SEMESTRU
26 II – 28 II 2018 -  próbne egzaminy gimnazjalne dla klas III (szkolne)
18 - 20 IV 2018 - ZEWNĘTRZNE EGZAMINY GIMNAZJALNE
15 VI 2018 -  ostateczny termin wystawiania ocen rocznych
18 - 20 VI 2018 - próbne egzaminy gimnazjalne dla klas II
22 VI 2018 – zakończenie roku szkolnego 2017/ 2018

Wydarzenia planowane w I semestrze (między innymi):
wrzesień
wycieczka integracyjna do Poraja (klasy VII SSP i II gimnazjalne, wyjazd do Katowic z przedstawieniem konkursowym "Nauki Przyrodnicze na Scenie", Europejski Dzień Języków Europejskich, rajd z okazji Dnia Chłopca,
październik
podsumowanie konkursu LOP, Dzień Edukacji Narodowej, warsztaty „Jak się uczyć”, konkurs Spelling Bee,
listopad
debata oksfordzka przed Świętem Niepodległości - Wolność bez granic?, andrzejki
grudzień
akcja „Charytatywne Ciacho”, Turniej Mikołajkowy (piłka siatkowa), Aukcja Rzeczy Ładnych i Nieładnych, szkolna wigilia i jasełka

PONADTO PLANOWANE SĄ W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO:
•    wycieczki do: Łodzi („Filmowa Łódź”), Ogrodzieńca (wycieczka historyczna), Krakowa, Wrocławia (teatr), Katowic(kino IMAX i powtórka do egzaminu gimnazjalnego,
•    przedstawienia teatralne, noce filmowe, przegląd etiud filmowych, spotkania literackie
•    współpraca z OKF-em „Iluzja” i Teatrem im. A.Mickiewicza w Częstochowie,
•    wystawy prac uczniów utalentowanych plastycznie (indywidualne oraz zbiorowe),
•    projekt UNICEF-u, projekt etyczny w ramach zajęć filozoficznych,
•    współpraca z Politechniką Częstochowską i Akademią im. Jana Długosza,
•    konkursy fizyczne (E(x)plory, Poszukiwanie Talentów, Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny",
•    przygotowanie publikacji składającej się z literackich i krytycznoliterackich tekstów uczniów,
•    zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego,
•    Teatr po angielsku
•    warsztaty tematyczne,
•    wymiana międzynarodowa z Pforzheim,
•    cotygodniowe konsultacje przedmiotowe.

FOTO-GALERIE: