Internet bezprzewodowy

KALENDARZ GIMNAZJALISTY

KALENDARZ SZKOLNY
Społeczne Gimnazjum nr 2  im. Z. Herberta STO w Częstochowie

ROK SZKOLNY 2016/ 2017
Spotkania z Rodzicami
13 IX 2016   – zebranie organizacyjne
11 X 2016     – konsultacje
15 XI 2016   – konsultacje
13 XII 2016  – zebranie na miesiąc przed klasyfikacją za I semestr oraz aukcja charytatywna
31 I 2017      – wywiadówka po I semestrze
28 II 2017     – konsultacje
21 III 2017    – zebranie
25 IV 2017   - konsultacje
16 V 2017     – zebranie na miesiąc przed klasyfikacją

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)
 14 X 2016  - Dzień Edukacji Narodowej; 31 XI 2016 – poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych; 23, 27-30 XII 2016 – przerwa świąteczna; 16-29 I 2016 – ferie zimowe, 10-12 IV 2017
– rekolekcje wielkopostne; 13, 14, 18 IV 2017 -  przerwa świąteczna; 2 V 2017 – Dzień Flagi RP;
4-8 V 2017– organizacja egzaminów maturalnych, 16 VI 2017 – piątek po święcie Bożego Ciała.

Ważne terminy
30 IX 2016 – termin składania deklaracji o wyborze języka obcego na egzaminie gimnazjalnym
6-8 XII 2016 - próbne egzaminy gimnazjalne dla klas III (Operon)
13 I 2017 – ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr
27 II – 1 III 2017 -  próbne egzaminy gimnazjalne dla klas III (szkolne)
19 - 21 IV 2017 – zewnętrzne egzaminy gimnazjalne
14 VI 2017 -  ostateczny termin wystawiania ocen rocznych
19 - 21 VI 2017 - próbne egzaminy gimnazjalne dla klas II
23 VI 2017 – zakończenie roku szkolnego 2016/ 2017

Wydarzenia planowane w I semestrze (między innymi):
wrzesień
udział w Narodowym Czytaniu „Quo vadis”, wycieczka integracyjna do Poraja (I i II klasa), wyjazd do Poznania na konkurs „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, Europejski Dzień Języków Europejskich, rajd z okazji Dnia Chłopca
październik
podsumowanie konkursu LOP, Dzień Edukacji Narodowej, konkurs Spelling Bee, lokalne eliminacje XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
listopad
debata oksfordzka przed Świętem Niepodległości, andrzejki
grudzień
akcja „Charytatywne Ciacho”, Turniej Mikołajkowy (piłka siatkowa), Aukcja Rzeczy Ładnych i Nieładnych, szkolna wigilia i jasełka

PONADTO PLANOWANE SĄ W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO:
•    współpraca ze szkołami z Malty w ramach programu E-TWINNING,
•    wycieczki do: Łodzi („Filmowa Łódź”), Ogrodzieńca (wycieczka historyczna), Krakowa, Wrocławia (teatr), Katowic (kino IMAX i powtórka do egzaminu gimnazjalnego),
•    przedstawienia teatralne, noce filmowe, przegląd etiud filmowych,
•    współpraca z OKF-em „Iluzja” i Teatrem im. A.Mickiewicza w Częstochowie,
•    wystawy prac uczniów utalentowanych plastycznie (indywidualne oraz zbiorowe),
•    projekt UNICEF-u, projekt etyczny w ramach zajęć filozoficznych,
•    współpraca z Politechniką Częstochowską i Akademią im. Jana Długosza,
•    konkursy fizyczne (E(x)plory, Poszukiwanie Talentów), Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny",
•    przygotowanie publikacji składającej się z literackich i krytycznoliterackich tekstów uczniów.

FOTO-GALERIE: