Internet bezprzewodowy

OFERTA LICEUM

OFERTA EDUKACYJNA I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta STO  

 

W BUDOWIE

 


•    naukę w niewielkich klasach,
•    indywidualizacja profilu nauczania w zakresie przedmiotów rozszerzonych: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, historia, WOS, biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia, informatyka (liczebność grupy co najmniej 6 osób) oraz możliwość tworzenia własnego profilu i jego modyfikacji w trakcie nauki - u nas możesz uczyć się na poziomie rozszerzonym nawet 4 przedmiotów, także w nietypowych zestawieniach, np. polskiego, matematyki i biologii,
•     autorski program nauczania z języka angielskiego prowadzony w grupach zaawansowania, umożliwiający zdawanie egzaminów państwowych FCE, CAE (współpraca z British Council), wzbogacony o zajęcia Business English,
•    konwersacjie w języku angielskim,
•    jako drugi obowiązkowy: język niemiecki lub francuski – realizowany w oparciu o program autorski,
•    indywidualną pracę z każdym uczniem, elementy oceniania kształtującego, w tym oceny opisowe z poszczególnych przedmiotów, konsultacje przedmiotowe dla uczniów,
•    systematyczny proces edukacyjny przygotowujący do egzaminów maturalnych monitorowany poprzez matury próbne już od klasy drugiej,
•    edukację filmową (zajęcia z wiedzy o filmie, koło filmowe, realizacja filmów i reportaży, współpraca z Ośrodkiem Kultury Filmowej),
•    zajęcia realizowane na podstawie programów autorskich: historia filmu i tworzenie filmu, komunikacja społeczna i media,
•    możliwość wyboru religii lub etyki,
•    innowacyjne metody nauczania (m.in. projekty, debaty uczniowskie, turnieje językowe), wykorzystujące nowoczesne technologie (m.in. tablica interaktywna, wizualizer), w tym nauka matematyki przy pomocy tablicy interaktywnej,
•    bezpieczeństwo i naukę w przyjaznej atmosferze, w nowoczesnych pracowniach pod okiem nauczycieli z pasją,
•    współpraca z wyższymi uczelniami, udział w projekcie Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego,
•    korzystanie ze szkolnego klubu, boiska, hali sportowej „Częstochowianki” i basenu KB oraz bufetu (masz możliwość zamówienia obiadu).

FOTO-GALERIE: