Internet bezprzewodowy

OFERTA GIMNAZJUM

UWAGA

Od 14 listopada 2016r. trwa proces rekrutacji
do klasy
I gimnazjum lub
VII szkoły podstawowej

na rok szkolny 2017/18.

W związku z planowaną zmianą strukturalną SYSTEMU OŚWIATY planujemy przekształcenie Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Z. HERBERTA STO na Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 STO.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

 

ZAPRASZAMY, oto OFERTA EDUKACYJNA Społecznego Gimnazjum Nr 2 im. Z. Herberta STO na rok szkolny 2017/ 2018.

(OFERTA EDUKACYJNA dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej zostanie przedstawiona w chwili wprowadzenia odpowiednich przepisów. Mamy nadzieję, że programy autorskie realizowane w naszym gimnazjum (po dostosowaniu) będą mogły mieć swoją kontynuację.


1.    Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkół publicznych (od 2000)
2.    Proces dydaktyczny:
a)    jedne z najwyższych  wyników egzaminów gimnazjalnych osiągnięcia w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich -EWD – SZKOŁA SUKCESU,
b)    szkoła bezpieczna,  brak anonimowości,  małe zespoły klasowe – 20 osób,
c)    autorski program nauczania z języka angielskiego prowadzony w grupach zaawansowania, umożliwiający zdawanie  egzaminów państwowych PET, KET, FCE (współpraca z British Council), NATIVE SPEAKER
d)    elementy nauczania dwujęzycznego SCIENCE THROUGH ENGLISH(przyroda w języku angielskim), podstawy filozofii i analityka i kreatywność – programy autorskie, współpraca z British Counsil (3 + 1h j. angielskiego) –można zdawać  egzaminy państwowe (zniżka płatności)
e)    j.  niemiecki lub j. francuski do wyboru (jeżeli zbierze się grupa 6-7 osób)
f)    możliwość wyboru religii lub etyki,
g)    zajęcia artystyczne – program autorski „Kulturalna Częstochowa”, kształcenie umiejętności świadomego odbioru mediów,
h)    umowa dwustronna z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej w zakresie wspomagania nauczania przedmiotów przyrodniczych .
i)    współpraca ze szkołą w Pforzheim - NIEMCY w ramach wymiany międzynarodowej,
j)    elementy oceniania kształtującego – oceny opisowe, konsultacje indywidualne dla uczniów oraz  konsultacje UCZEŃ - RODZIC – NAUCZYCIEL, indywidualizacja nauczania i stosowanie metod aktywizujących,
k)    innowacyjne metody nauczania (m.in. projekty, debaty uczniowskie, turnieje językowe), wykorzystujące nowoczesne technologie (m.in. tablice interaktywne, wizualizery), przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych w trybie obowiązkowych zajęć dodatkowych,
l)    edukacja filmowa (koło filmowe, realizacja filmów i reportaży, współpraca z Ośrodkiem Kultury Filmowej)
m)    zajęcia modułowe i kółka zainteresowań.
n)    kontakt Rodzica ze szkołą w każdej chwili poprzez dziennik elektroniczny.
3.    Baza:
a)    Nauczyciele dyplomowani i mianowani ze stopniami specjalizacji, egzaminatorzy i weryfikatorzy OKE w Jaworznie, tłumacze przysięgli,  nauczyciele odznaczeni Medalem KEN (9 na 15) uczący w liceum i gimnazjum.
b)    Warunki lokalowe: szkoła położona w miejscu bezpiecznym, pracownie: językowa, przedmiotowe,  internetowa,  klub szkolny zamiast świetlicy, boisko szkolne, sala gimnastyczna, basen, gabinet lekarski, bufet, obiady - catering.
4.    Najniższe czesne w Częstochowie - 380zł  - stypendia: świadectwo z paskiem, niskie dochody na jednego członka rodziny, wysokość stypendium zależy od spełnionych warunków, Zarząd SKT Nr 56 STO przydziela stypendium na trzy lata

FOTO-GALERIE: