Internet bezprzewodowy

KALENDARZ

ROK SZKOLNY 2017/ 2018
Spotkania z Rodzicami
12 IX 2017   – zebranie organizacyjne
10 X 2017     – konsultacje
14 XI 2017   – konsultacje
12 XII 2017  – zebranie na miesiąc przed klasyfikacją za I semestr oraz aukcja charytatywna
23 I 2018      – wywiadówka po I semestrze
27 II 2018     – konsultacje
20 III 2018    – zebranie
24 IV 2018   – konsultacje
15 V 2018     – zebranie na miesiąc przed klasyfikacją

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)
 13 X 2017  - Dzień Edukacji Narodowej; 27- 29 XII 2017 – przerwa świąteczna; 29 I – 11 II 2017 – ferie zimowe, 29, 30 III 2017 - przerwa świąteczna; 18-20 IV 2018 - organizacja egzaminów gimnazjalnych, 2 V 2017 – Dzień Flagi RP; 4, 7, 8 V 2017– organizacja egzaminów maturalnych.
Ważne terminy
18 - 20 IX 2017 – próbne egzaminy maturalne (poziom rozszerzony)
29 IX 2017 – wstępny termin składania deklaracji maturalnych
21-24 XI 2017 - próbne egzaminy maturalne dla klas III (Operon)
12 I 2018 – ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr. KONIEC I SEMESTRU
26 II – 2 III 2018 -  próbne egzaminy maturalne dla klas III (szkolne)
4 – 18 V 2018 – MATURA
15 VI 2018 -  ostateczny termin wystawiania ocen rocznych
18 - 20 VI 2018 - próbne egzaminy maturalne dla klas II
22 VI 2018 – zakończenie roku szkolnego 2017/ 2018

Wydarzenia planowane w I semestrze (między innymi):
wrzesień
wyjazd do Katowic z przedstawieniem konkursowym „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, Europejski Dzień Języków Europejskich
październik
wyjście do Teatru im. A. Mickiewicza na spektakl „Hamlet”, podsumowanie konkursu LOP, Dzień Edukacji Narodowej, warsztaty „Jak się uczyć”
listopad
debata oksfordzka przed Świętem Niepodległości, andrzejki
grudzień
akcja „Charytatywne Ciacho”, Turniej Mikołajkowy (piłka siatkowa), Aukcja Rzeczy Ładnych
i Nieładnych, szkolna wigilia i jasełka

PONADTO PLANOWANE SĄ W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO:
•    wycieczki do: Łodzi („Filmowa Łódź”), Krakowa, Wrocławia (teatr),
•    przedstawienia teatralne, noce filmowe, przegląd etiud filmowych, spotkania literackie
•    współpraca z OKF-em „Iluzja” i Teatrem im. A.Mickiewicza w Częstochowie,
•    wystawy prac uczniów utalentowanych plastycznie (indywidualne oraz zbiorowe),
•    projekt UNICEF-u, projekt etyczny w ramach zajęć filozoficznych,
•    współpraca z Politechniką Częstochowską i Akademią im. Jana Długosza,
•    konkursy fizyczne (E(x)plory, Poszukiwanie Talentów, Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny",
•    przygotowanie publikacji składającej się z literackich i krytycznoliterackich tekstów uczniów,
•    zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego,
•    warsztaty tematyczne,
•    wymiana międzynarodowa z Pforzheim,
•    cotygodniowe konsultacje przedmiotowe.

FOTO-GALERIE: