Internet bezprzewodowy

Aktualności:

27 Listopad 2019

Konferencja

  W dniu 25.11.2019 roku młodzież naszego liceum (klasy 2a i 2b oraz geografowie z kl. 3) brała udział  w wykładzie   popularnonaukowym p.; "Z KOSMICZNEGO prochu powstałeś" . Autorem wykładu jest doktor Andrzej Boczarowski, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Delta, grafik 3D, paleontolog oraz muzeolog. Wykład przeznaczony był dla nauczycieli zarówno  przedmiotów przyrodniczych, jak i  humanistycznych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.  Inicjatorem przedsięwzięcia była p.Dorota Stelmach, przy współpracy z WOM Częstochowa. Prezentowany materiał  pochodził z cyklu wykładów zatytułowanych "Ewolucja materii". Wykład  dał możliwość usystematyzowania wiedzy uczniów dotyczącej pochodzenia człowieka oraz lepszego zrozumienia otaczającego nas świata, dał nowe spojrzenie na ciągłe zmiany, którym podlega nasza planeta. Wykład prowadzony był jak dochodzenie śledcze, w którym młodzież poszukiwała dowodów na przedstawioną na wstępie tezę. Doktor Andrzej Boczarowski zwrócił uwagę młodzieży na to, co w danej dziedzinie jest jeszcze do zrobienia i jakie problemy oczekują wyjaśnienia. Wykład zakończył się apelem skierowanym do uczniów, dotyczącym konieczności ochrony środowiska, w którym żyjemy, ochrony planety, której grozi biologiczna zagłada tzw. szóste wielkie wymieranie życia w ciągu 4 mld lat dziejów Ziemi.

Opracowała Dorota Stelmach

FOTO-GALERIE: