Internet bezprzewodowy

KADRA

imię i nazwisko przedmiot / funkcja
mgr DANUTA ZATYKA- nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, MEDALEM "PRO PATRIA", Honorową Srebrną Odznaką LOP informatyka/ DYREKTOR
mgr ILONA TUTAJ- nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język polski, ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Małgorzata Winiarska sekretarz szkoły
mgr Beata Bartnik - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język polski, wiedza o filmie, zajęcia artystyczne
mgr Marta Bednarczyk- nauczyciel mianowany chemia
mgr Katarzyna Borówka - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ matematyka
dr Mateusz Dąsal - nauczyciel mianowany komunikacja społeczna, etyka, podstawy filozofii
mgr Anna Gorejowska – nauczyciel dyplomowany plastyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne
mgr Anna Janosik - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język francuski
mgr Tomasz Kozłowski - nauczyciel dyplomowany, odznaczony MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ psycholog szkolny
mgr Ewa Wenzik - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE matematyka
mgr Barbara Kurdziel - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język angielski
mgr Małgorzata Marciniak - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona Honorową Srebrną Odznaką LOP, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ biologia, science (nauki przyrodnicze w j.angielskim)
mgr Ewa Miara - nauczyciel dyplomowany , EGZAMINATOR OKE język angielski
mgr Marek Nowacki - nauczyciel dyplomowany EGZAMINATOR OKE, odznaczony MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Małgorzata Nowak - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język angielski
mgr Anna Nowak-Długołęcka - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język niemiecki
mgr Katarzyna Kaczmarek - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE język niemiecki
mgr Tomasz Pokorski - nauczyciel mianowany wychowanie fizyczne
Matthew Rosario – native speaker konwersacje w j.angielskim
mgr Dorota Stelmach - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ geografia
mgr Laura Modrzewska - nauczyciel dyplomowany informatyka
mgr Teresa Wróbel - nauczyciel mianowany, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ fizyka, science (nauki przyrodnicze w j.angielskim)
mgr Agnieszka Motyl - nauczyciel kontraktowy wychowanie fizyczne
mgr Joanna Filak - nauczyciel dyplomowany wychowanie do życia
mgr Agnieszka Złota - nauczyciel kontraktowy język polski, analityka i kreatywność
mgr Beata Socha - nauczyciel dyplomowany zajęcia rewalidacyjne
mgr Katarzyna Całus - nauczyciel dyplomowany zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Długołęcka - Gagla - nauczyciel dypolmowany zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Bartosz Stuła zajęcia dodatkowe - język hiszpański

 

FOTO-GALERIE: