Internet bezprzewodowy

KADRA

imię i nazwisko przedmiot / funkcja
mgr DANUTA ZATYKA- nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, Honorową Srebrną Odznaką LOP informatyka/ DYREKTOR
mgr ILONA TUTAJ- nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język polski, ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Małgorzata Winiarska sekretarz szkoły
mgr Beata Bartnik - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język polski, wiedza o filmie, zajęcia artystyczne
mgr Marta Bednarczyk- nauczyciel mianowany chemia
mgr Katarzyna Borówka - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ matematyka
mgr Anna Gorejowska – nauczyciel dyplomowany plastyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne
mgr Anna Janosik - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język francuski
mgr Tomasz Kozłowski - nauczyciel dyplomowany religia, psycholog szkolny
mgr Ewa Wenzik - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE matematyka
mgr Barbara Kurdziel - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język angielski
mgr Małgorzata Marciniak - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona Honorową Srebrną Odznaką LOP biologia, science (nauki przyrodnicze w j.angielskim)
mgr Marek Nowacki - nauczyciel dyplomowany EGZAMINATOR OKE, odznaczony MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Małgorzata Nowak - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język angielski
mgr Anna Nowak-Długołęcka - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ język niemiecki
mgr Katarzyna Kaczmarek - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE język niemiecki
mgr Tomasz Pokorski - nauczyciel mianowany wychowanie fizyczne
Matthew Rosario – native speaker konwersacje w j.angielskim
mgr Dorota Stelmach - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ geografia
mgr Laura Modrzewska - nauczyciel dyplomowany zajęcia techniczne
mgr Teresa Wróbel - nauczyciel mianowany, odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ fizyka, science (nauki przyrodnicze w j.angielskim)
mgr Ewa Miara - nauczyciel dyplomowany, EGZAMINATOR OKE język angielski
mgr Agnieszka Motyl - nauczyciel stażysta wychowanie fizyczne
mgr Justyna Wiśniewska - nauczyciel dyplomowany wpodstawy przedsiębiorczości, wychowanie do życia,
mgr Agnieszka Złota - nauczyciel kontraktowy filozofia, etyka, komunikacja społeczna, analityka i kreatywność

 

FOTO-GALERIE: