Internet bezprzewodowy

ORGAN PROWADZĄCY

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie jest szkołą niepubliczną, jednak nie prywatną, ale społeczną. Oznacza to, że jej organem prowadzącym jest osoba prawna, którą stanowi Samodzielne Koło Terenowe nr 56 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie.

ZARZĄD SKT nr 56 STO w Częstochowie

Andrzej Faracik – prezes
Elżbieta Michalska - wiceprezes
Agnieszka Góral - skretarz
Joanna Kuczyńska - skarbnik
Monika Rządkowska – członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA w składzie:

Grażyna Matkowska
Agnieszka Wolska Sikora

FOTO-GALERIE: