Internet bezprzewodowy

ORGAN PROWADZĄCY

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Społeczna Szkołą Podstawowa nr 2 im. Zbigniewa Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie są szkołąmi niepublicznymi, jednak nie prywatnymi, a społecznymi. Oznacza to, że ich organem prowadzącym jest osoba prawna, którą stanowi Samodzielne Koło Terenowe nr 56 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie.

ZARZĄD SKT nr 56 STO w Częstochowie

Andrzej Faracik – prezes
Elżbieta Michalska - wiceprezes
Małgorzata Kafka - skretarz
Ewa Borowska - skarbnik
Monika Matuszczyk – członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA w składzie:

Katarzyna Borówka
Małgorzata Nowak
Barbara Kurdziel

FOTO-GALERIE: